حسین نیرومند | Hossein Niroumand
صفحه اول حسین نیرومند - گالری عکس
دبیرستان شریعتی سال1360 هیات داوران دوسالانه کاریکاتور تهران1374 داوران نخستین دوسالانه کاریکاتور تهران1372 هیات تحریریه کیهان کاریکاتور1371 منطقه عملیاتی فاو1364 شهید اصغر ناجی . مهدی صاحبی منظورالمهدی خرمشهر1361 خرمشهر1361 پل سابله 1360