حسین نیرومند | Hossein Niroumand
صفحه اول حسین نیرومند - بانک ایده
کتاب آموزشی «دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی»
۲۸ آبان ۱۳۹۰

کتاب آموزشی «دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی»
 
این کتاب چکیده تجربیات اینجانب در عرصه ایده یابی در هنرهای تجسمی است. در این کتاب به تکنیک ایده یابی «مهندسی ایده» پرداخته ام و چگونگی دستیابی به ایده های بدیع مبتنی بر این تکنیک را به تفصیل بیان کرده ام و با اشاره به شانزده اصل ایده یابی، به کاربرد این اصول درعرصه هنر به ویژه هنرهای تجسمی پرداخته ام.
این کتاب آموزشی دارای سه فصل زیر است:
 الف) آشنایی با مدل مهندسی ایده
ب) ایده پروری
ج) بررسی آثار مرتبط
و در آن آثار تجسمی بسیاری که مبتنی بر این تکنیک آفریده شده اند، ارائه شده است.
کتاب دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی در قطع خشتی و در 108 صفحه توسط انتشارات فرهنگسرای میردشتی به بازار نشر راه یافته است.
نموداری که در پی آمده است چکیده کتاب پیش گفته است که نحوی دستیابی به ایده را بیان می کند. مطالعه این کتاب را برای علاقه مندان ایده یابی در حوزه هنرهای تجسمی پیشنهاد می کنم.